• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Neste økt
  12. des. 2022 — 2 plasser igjen
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

 • Risikovurdering 314

 • Autorisasjon 305

  Neste økt
  16. des. 2022 — 13 plasser igjen
 • Anskaffelser etter Sikkerhetsloven 313

 • Skadevurdering 317

 • Teknisk sikkerhet 307

 • Fysisk sikring 306

 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 1 310

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 2 311

 • Sikkerhetsstyring for ledere 302

  Neste økt
  31. okt. 2022 — 20 plasser igjen