• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Neste økt
  23. apr. 2020 — 13 plasser igjen
 • Risikovurdering 314

  Neste økt
  16. apr. 2020 — 28 plasser igjen
 • Autorisasjon 305

  Neste økt
  3. apr. 2020 — 16 plasser igjen
 • Skadevurdering 317

  Neste økt
  11. mar. 2020 — 26 plasser igjen
 • Teknisk sikkerhet 307

 • Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 316

 • Fysisk sikring 306

 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

  Neste økt
  17. jun. 2020 — 12 plasser igjen
 • Miniseminar om ny sikkerhetslov 350

 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

  Neste økt
  3. des. 2019 — 12 plasser igjen
 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351

  Neste økt
  10. mar. 2020 — 1 plass igjen
 • Samtale- og intervjuteknikk - del 1 310

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 2 311

 • Sikkerhetsstyring for ledere 302

  Neste økt
  28. mai 2020 — 30 plasser igjen
 • NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 309

  Neste økt
  5. mai 2020 — 26 plasser igjen