E-læring

 • E-læringskurs i Risikovurdering E314

 • E-læringskurs Grunnkurs forebyggende sikkerhet E301

 • E-læringskurs i Sikkerhetsstyring for ledere E302

 • E-læringskurs i Graderte møterom E319

 • E-læringskurs i NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet E320

 • E-læringskurs Tilsyn med forebyggende sikkerhet E312

 • E-læringskurs i Verdivurdering og beskyttelse av sikkerhetsgradert informasjon E318

 • Kurspakke for ledere i forsvarssektoren E400

 • E-læringskurs i Sikkerhetsgraderte anskaffelser E313

Klasseromskurs

 • Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Neste økt
  13. sep. 2021 — 1 plass igjen
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

 • Risikovurdering 314

 • Autorisasjon 305

  Neste økt
  15. okt. 2021 — 8 plasser igjen
 • Anskaffelser etter Sikkerhetsloven 313

 • Skadevurdering 317

 • Teknisk sikkerhet 307

 • Fysisk sikring 306

 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 1 310

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 2 311

  Neste økt
  18. okt. 2021 — 1 plass igjen
 • Sikkerhetsstyring for ledere 302