• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Neste økt
  13. jan. 2020 — 28 plasser igjen
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Neste økt
  23. apr. 2020 — 29 plasser igjen
 • Risikovurdering 314

  Neste økt
  20. nov. 2019 — 13 plasser igjen
 • Autorisasjon 305

  Neste økt
  17. okt. 2019 — 3 plasser igjen
 • Skadevurdering 317

  Neste økt
  6. feb. 2020 — 29 plasser igjen
 • Teknisk sikkerhet 307

 • Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 316

 • Fysisk sikring 306

  Neste økt
  14. nov. 2019 — 1 plass igjen
 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

  Neste økt
  28. nov. 2019 — 1 plass igjen
 • Miniseminar om ny sikkerhetslov 350

  Neste økt
  26. nov. 2019 — 15 plasser igjen
 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

  Neste økt
  3. des. 2019 — 18 plasser igjen
 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351

  Neste økt
  28. apr. 2020 — 35 plasser igjen
 • Samtale- og intervjuteknikk - del 1 310

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 2 311

  Neste økt
  4. nov. 2019 — 11 plasser igjen
 • Sikkerhetsstyring for ledere 302

  Neste økt
  28. nov. 2019 — 21 plasser igjen