• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Neste økt
  29. okt. 2019 — 6 plasser igjen
 • Risikovurdering 314

  Neste økt
  24. okt. 2019 — 18 plasser igjen
 • Autorisasjon 305

  Neste økt
  17. okt. 2019 — 4 plasser igjen
 • Skadevurdering 317

 • Teknisk sikkerhet 307

 • Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 316

  Neste økt
  10. sep. 2019 — 18 plasser igjen
 • Fysisk sikring 306

  Neste økt
  14. nov. 2019 — 10 plasser igjen
 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

  Neste økt
  28. nov. 2019 — 30 plasser igjen