• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Next session
  13 Sep 2021 — 1 seat left
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

 • Risikovurdering 314

 • Autorisasjon 305

  Next session
  15 Oct 2021 — 8 seats left
 • Anskaffelser etter Sikkerhetsloven 313

 • Skadevurdering 317

 • Teknisk sikkerhet 307

 • Fysisk sikring 306

 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 1 310

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 2 311

  Next session
  18 Oct 2021 — 1 seat left
 • Sikkerhetsstyring for ledere 302