• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

  Next session
  1 Mar 2023 — 10 seats left
 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Next session
  24 Apr 2023 — 16 seats left
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

 • Risikovurdering 314

  Next session
  23 May 2023 — 26 seats left
 • Autorisasjon 305

  Next session
  28 Apr 2023 — 11 seats left
 • Anskaffelser etter Sikkerhetsloven 313

 • Skadevurdering 317

  Next session
  8 Mar 2023 — 15 seats left
 • Teknisk sikkerhet 307

  Next session
  23 Jan 2023 — 16 seats left
 • Fysisk sikkerhet 306

  Next session
  15 Mar 2023 — 3 seats left
 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 1 310

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 2 311

 • Sikkerhetsstyring for ledere 302

  Next session
  6 Jun 2023 — 24 seats left