• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

  Next session
  5 Jun 2024 — 23 seats left
 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Next session
  27 May 2024 — 3 seats left
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

 • Risikovurdering 314

  Next session
  12 Jun 2024 — 24 seats left
 • Autorisasjon 305

  Next session
  18 Jun 2024 — 16 seats left
 • Anskaffelser etter Sikkerhetsloven 313

 • Skadevurdering 317

  Next session
  11 Jun 2024 — 24 seats left
 • Teknisk sikkerhet 307

 • Fysisk sikkerhet 306

  Next session
  6 Jun 2024 — 16 seats left
 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

  Next session
  23 Apr 2024 — 10 seats left
 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 1 310

  Next session
  26 Sept 2023 — 1 seat left
 • Samtale- og intervjuteknikk - del 2 311

  Next session
  6 Nov 2023 — 12 seats left
 • Sikkerhetsstyring for ledere 302

  Next session
  4 Jun 2024 — 25 seats left
 • Kryptokvalifisering grad 1 303

  Next session
  15 Apr 2024 — 16 seats left