• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

  Next session
  15 Nov 2023 — 16 seats left
 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

 • Risikovurdering 314

  Next session
  16 Nov 2023 — 8 seats left
 • Autorisasjon 305

  Next session
  8 Dec 2023 — 22 seats left
 • Anskaffelser etter Sikkerhetsloven 313

 • Skadevurdering 317

  Next session
  2 Nov 2023 — 11 seats left
 • Teknisk sikkerhet 307

 • Fysisk sikkerhet 306

  Next session
  18 Oct 2023 — 17 seats left
 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 1 310

  Next session
  26 Sept 2023 — 12 seats left
 • Samtale- og intervjuteknikk - del 2 311

 • Sikkerhetsstyring for ledere 302

  Next session
  25 Oct 2023 — 7 seats left
 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351