• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Next session
  2 Sep 2019 — 13 seats left
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Next session
  29 Oct 2019 — 14 seats left
 • Risikovurdering 314

  Next session
  18 Sep 2019 — 17 seats left
 • Autorisasjon 305

  Next session
  6 Sep 2019 — 12 seats left
 • Skadevurdering 317

  Next session
  17 Sep 2019 — 21 seats left
 • Teknisk sikkerhet 307

 • Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 316

  Next session
  10 Sep 2019 — 21 seats left
 • Fysisk sikring 306

  Next session
  14 Nov 2019 — 22 seats left