• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Next session
  23 Apr 2020 — 13 seats left
 • Risikovurdering 314

  Next session
  16 Apr 2020 — 28 seats left
 • Autorisasjon 305

  Next session
  3 Apr 2020 — 16 seats left
 • Skadevurdering 317

  Next session
  11 Mar 2020 — 26 seats left
 • Teknisk sikkerhet 307

 • Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 316

 • Fysisk sikring 306

 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

  Next session
  17 Jun 2020 — 12 seats left
 • Miniseminar om ny sikkerhetslov 350

 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

  Next session
  3 Dec 2019 — 12 seats left
 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351

  Next session
  10 Mar 2020 — 1 seat left
 • Samtale- og intervjuteknikk - del 1 310

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 2 311

 • Sikkerhetsstyring for ledere 302

  Next session
  28 May 2020 — 30 seats left
 • NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 309

  Next session
  5 May 2020 — 26 seats left