E-læring

 • E-læringskurs i Risikovurdering E314

 • E-læringskurs Grunnkurs forebyggende sikkerhet E301

 • E-læringskurs i Sikkerhetsstyring for ledere E302

Klasseromskurs

 • Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

 • Risikovurdering 314

 • Autorisasjon 305

 • Anskaffelser etter Sikkerhetsloven 313

 • Skadevurdering 317

 • Teknisk sikkerhet 307

 • Fysisk sikring 306

  Next session
  15 Dec 2020 — 1 seat left
 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

  Next session
  3 Dec 2020 — 2 seats left
 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 1 310

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 2 311

 • Sikkerhetsstyring for ledere 302

 • NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 309