• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

 • Risikovurdering 314

 • Autorisasjon 305

 • Anskaffelser etter Sikkerhetsloven 313

 • Skadevurdering 317

 • Teknisk sikkerhet 307

 • Fysisk sikring 306

 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

  Next session
  17 Jun 2020 — 8 seats left
 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

  Next session
  2 Jun 2020 — 22 seats left
 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 1 310

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 2 311

 • Sikkerhetsstyring for ledere 302

 • NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 309

 • E-læringskurs i Risikovurdering E314