• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Next session
  4 Nov 2019 — 1 seat left
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Next session
  29 Oct 2019 — 6 seats left
 • Risikovurdering 314

  Next session
  24 Oct 2019 — 18 seats left
 • Autorisasjon 305

  Next session
  17 Oct 2019 — 4 seats left
 • Skadevurdering 317

 • Teknisk sikkerhet 307

 • Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 316

  Next session
  10 Sep 2019 — 18 seats left
 • Fysisk sikring 306

  Next session
  14 Nov 2019 — 11 seats left
 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

  Next session
  28 Nov 2019 — 30 seats left