• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Next session
  7 okt. 2019 — 1 seat left
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Next session
  29 okt. 2019 — 3 seats left
 • Risikovurdering 314

  Next session
  24 okt. 2019 — 13 seats left
 • Autorisasjon 305

  Next session
  17 okt. 2019 — 3 seats left
 • Skadevurdering 317

 • Teknisk sikkerhet 307

 • Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 316

  Next session
  10 sep. 2019 — 18 seats left
 • Fysisk sikring 306

  Next session
  14 nov. 2019 — 2 seats left
 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

  Next session
  28 nov. 2019 — 15 seats left
 • Miniseminar om ny sikkerhetslov 350

  Next session
  26 nov. 2019 — 39 seats left
 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

  Next session
  3 dec. 2019 — 23 seats left
 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351

  Next session
  21 nov. 2019 — 35 seats left