• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

  Next session
  2019. gada 16. sept. — 21 seats left
 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Next session
  2019. gada 2. sept. — 21 seats left
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Next session
  2019. gada 29. okt. — 24 seats left
 • Risikovurdering 314

  Next session
  2019. gada 18. sept. — 27 seats left
 • Autorisasjon 305

  Next session
  2019. gada 6. sept. — 20 seats left
 • Skadevurdering 317

  Next session
  2019. gada 17. sept. — 26 seats left
 • Teknisk sikkerhet 307

  Next session
  2019. gada 24. sept. — 25 seats left
 • Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 316

  Next session
  2019. gada 10. sept. — 28 seats left
 • Fysisk sikring 306

  Next session
  2019. gada 14. nov. — 27 seats left