• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Next session
  2019. gada 4. nov. — 1 seat left
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Next session
  2019. gada 29. okt. — 6 seats left
 • Risikovurdering 314

  Next session
  2019. gada 24. okt. — 18 seats left
 • Autorisasjon 305

  Next session
  2019. gada 17. okt. — 4 seats left
 • Skadevurdering 317

 • Teknisk sikkerhet 307

 • Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 316

  Next session
  2019. gada 10. sept. — 18 seats left
 • Fysisk sikring 306

  Next session
  2019. gada 14. nov. — 12 seats left
 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

  Next session
  2019. gada 28. nov. — 30 seats left