• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

  Next session
  2019-09-16 — 21 seats left
 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Next session
  2019-09-02 — 21 seats left
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Next session
  2019-10-29 — 24 seats left
 • Risikovurdering 314

  Next session
  2019-09-18 — 27 seats left
 • Autorisasjon 305

  Next session
  2019-09-06 — 20 seats left
 • Skadevurdering 317

  Next session
  2019-09-17 — 26 seats left
 • Teknisk sikkerhet 307

  Next session
  2019-09-24 — 25 seats left
 • Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 316

  Next session
  2019-09-10 — 28 seats left
 • Fysisk sikring 306

  Next session
  2019-11-14 — 27 seats left