• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Next session
  2020-01-13 — 28 seats left
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Next session
  2020-04-23 — 29 seats left
 • Risikovurdering 314

  Next session
  2019-11-20 — 13 seats left
 • Autorisasjon 305

  Next session
  2019-10-17 — 3 seats left
 • Skadevurdering 317

  Next session
  2020-02-06 — 29 seats left
 • Teknisk sikkerhet 307

 • Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 316

 • Fysisk sikring 306

  Next session
  2019-11-14 — 1 seat left
 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

  Next session
  2019-11-28 — 1 seat left
 • Miniseminar om ny sikkerhetslov 350

  Next session
  2019-11-26 — 15 seats left
 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

  Next session
  2019-12-03 — 18 seats left
 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351

  Next session
  2020-04-28 — 35 seats left
 • Samtale- og intervjuteknikk - del 1 310

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 2 311

  Next session
  2019-11-04 — 11 seats left
 • Sikkerhetsstyring for ledere 302

  Next session
  2019-11-28 — 21 seats left