• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Next session
  29. okt. 2019 — 6 seats left
 • Risikovurdering 314

  Next session
  24. okt. 2019 — 18 seats left
 • Autorisasjon 305

  Next session
  17. okt. 2019 — 4 seats left
 • Skadevurdering 317

 • Teknisk sikkerhet 307

 • Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 316

  Next session
  10. sep. 2019 — 18 seats left
 • Fysisk sikring 306

  Next session
  14. nóv. 2019 — 11 seats left
 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

  Next session
  28. nóv. 2019 — 30 seats left