• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Next session
  13. jan. 2020 — 28 seats left
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Next session
  23. apr. 2020 — 29 seats left
 • Risikovurdering 314

  Next session
  20. nóv. 2019 — 13 seats left
 • Autorisasjon 305

  Next session
  17. okt. 2019 — 3 seats left
 • Skadevurdering 317

  Next session
  6. feb. 2020 — 29 seats left
 • Teknisk sikkerhet 307

 • Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 316

 • Fysisk sikring 306

  Next session
  14. nóv. 2019 — 1 seat left
 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

  Next session
  28. nóv. 2019 — 1 seat left
 • Miniseminar om ny sikkerhetslov 350

  Next session
  26. nóv. 2019 — 15 seats left
 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

  Next session
  3. des. 2019 — 18 seats left
 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351

  Next session
  28. apr. 2020 — 35 seats left
 • Samtale- og intervjuteknikk - del 1 310

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 2 311

  Next session
  4. nóv. 2019 — 11 seats left
 • Sikkerhetsstyring for ledere 302

  Next session
  28. nóv. 2019 — 21 seats left