• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Prochaine séance
  14 sept. 2020 — 14 sièges restants
 • Risikovurdering 314

  Prochaine séance
  9 sept. 2020 — 15 sièges restants
 • Autorisasjon 305

  Prochaine séance
  24 nov. 2020 — 7 sièges restants
 • Anskaffelser etter Sikkerhetsloven 313

 • Skadevurdering 317

  Prochaine séance
  8 sept. 2020 — 15 sièges restants
 • Teknisk sikkerhet 307

  Prochaine séance
  27 oct. 2020 — 1 siège restant
 • Fysisk sikring 306

  Prochaine séance
  15 sept. 2020 — 14 sièges restants
 • Forebygging av innsidevirksomhet 322

 • Tilsyn med forebyggende sikkerhet 312

 • Halvdagsamling om sikkerhetsgraderte anskaffelser for oppdragsgivere 351

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 1 310

 • Samtale- og intervjuteknikk - del 2 311

 • Sikkerhetsstyring for ledere 302

 • NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 309

  Prochaine séance
  9 sept. 2020 — 15 sièges restants
 • E-læringskurs i Risikovurdering E314

 • E-læringskurs Grunnkurs forebyggende sikkerhet E301

 • E-læringskurs i Sikkerhetsstyring for ledere E302