• Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 318

  Next session
  16. sept 2019 — 21 seats left
 • Grunnkurs i forebyggende sikkerhet 301

  Next session
  2. sept 2019 — 21 seats left
 • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 315

  Next session
  29. okt 2019 — 24 seats left
 • Risikovurdering 314

  Next session
  18. sept 2019 — 27 seats left
 • Autorisasjon 305

  Next session
  6. sept 2019 — 20 seats left
 • Skadevurdering 317

  Next session
  17. sept 2019 — 26 seats left
 • Teknisk sikkerhet 307

  Next session
  24. sept 2019 — 25 seats left
 • Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 316

  Next session
  10. sept 2019 — 28 seats left
 • Fysisk sikring 306

  Next session
  14. nov 2019 — 27 seats left